Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове ОБАВЕШТАВА

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац пројекта Полиестер група д.о.о. Прибој , улица Прибојске Чете број 44 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта Изградња затвореног складишта сировина (смоле, ацетона, желкота, бутанокса и лепка) на кат.пар.број 261/9 КО Прибој, општина Прибој.

Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12.Јануара број 108 канцеларија број 44 почев од 29.09.2017.год. у времену од 11 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10.10.2017.године.

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.