Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац изведеног пројекта предузеће "Телеком Србија" а.д. из Београда Таковска 2 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта базне станице мобилне телефоније Прибој 2-УЕ 19, УЕХ 19,УЕУ 19 и УЕ19Ц061 на кат.пар.број 1/2 КО Црнузи, општина Прибој.
Цео текст обавештења можете погледати овде.