Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац Пројекта Радомировић Стеван из Ужица Бела Земља бб поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње МХЕ "Бучевка" на Бучевској реци инсталисане снаге 320 kVA на кат. парцели број 2155 КО Бучје.

Увид у сарржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108 канцеларија број 44 почев од 02.08.2013.год. у времену од 11 до 14 часова. Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 12.08.2013. године.

Обавештење можете погледати овде.