banner telefoni naslovna

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На захтев носиоца пројекта Телеком Србија а.д Београд, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја пројекта Затеченог стања на животну средину базне станице мобилне телефоније Прибој 2-УЕ 19, УЕX19,УЕУ 19 и УЕ19Цо61 на кат.парцелиброј ½ КО Црнузи, општина Прибој.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење у просторијама општинске управе Прибој, улица 12.Јануара 108 соба 44 ,сваког радног дана од 10 до 14 часова и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребн процена утицаја пројекта на животну средину можете погледати овде.