banner telefoni naslovna

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу Комарица Ђорђе предузетник АУР“Кико-пром“ улица Подински пут бб поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта управљање неопасним отпадом у улици Четврте санџачке бб на кат.пар.број 1916/3 КО Рача, општина Прибој.

Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално - стамбене и имовинско правне послове улица 12.јануара број 108. канцеларија број 44 почев од 30.04.2013.год. у времену од 11 до 14 часова. Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 11.мај 2013.године.

Обавештење можете погледати овде.