banner-simboli i dan opstine

Асфалтирана четири нова путна правца

Протекле недеље завршено је асфалтирање четири нова путна правца, укупне дужине око 1300 m.

Опширније...

Општина Прибој наградила освајаче медаља на МОСИ Пљевља 2017.

Општина Прибој организовала је пријем за спортисте освајаче медаља на протеклим МОСИ играма у Пљевљима, на ком су најуспешнијим уручене и прикладне новчане награде.

Опширније...

Оглас: Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу прикључног подземног кабловског вода 10 kV за МХЕ „Бучје“

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014 и 145/2014) ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу прикључног подземног кабловског вода 10 kV за МХЕ „Бучје“

Опширније...

Донација општини Прибој

У петак 28. јула општина Прибој, добила је значајну донацију предузећа "Тоза Марковић" из Кикинде. Донација је обезбеђена захваљујући хуманитарној организацији "Стара Рашка.

Опширније...

За уређење атарских путева у Прибоју 21,9 милиона динара

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за пољопривредно земљиште, закључило је данас 28. августа 2017. године, уговоре о коришћењу средстава за уређење некатегорисаних путева и отресишта са представницима 67 јединица локалних самоуправа са територије централне Србије.

Опширније...

Поткатегорије