Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Zainteresovane organe, organizacije i javnost da je ovom organu Opština Priboj ul.12.Januara broj 108 podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT REKONSTRUKCIJE PREDŠKOLSKE USTANOVE „NEVEN“ ul. 12. Januara 106, opština Priboj.
Uvid u sarržinu zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Priboj – Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove ulica 12. Januara broj 108, kancelarija broj 44 počev od 29.07.2017. god. u vremenu od 11 do 14 časova.
Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 09. avgust 2017. godine.

 

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.