banner telefoni naslovna

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo,komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Zainteresovane organe,organizacije i javnost da je ovom organu nosilac Projekta Poliester grupa d.o.o Priboj podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaj a na životnu sredinu za projekat izgradnje stalnog neaktivnog skladišta koje je namenjeno za odlaganje i skladištenje proizvodnih alata i priručnih alata (lopate, krampe, kolica itd) na kat.parceli broj 261/9 KO Priboj, opština Priboj.

Uvid u sarržinu zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Priboj –Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko pravne poslove ulica 12.Januara broj 108. kancelarija broj 44 počev od 19.07.2017.god. U vremenu od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 31.07.2017.godine.

 

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.