slideshow04

Naručivanje dokumenata

Izvode iz matičnih knjiga i uverenje o državljanstvu preko on-line formulara na ovom Internetu sajtu mogu da naruče samo lica koja su upisana u matične knjige opštine Priboj.

Cene izdavanja i dostavljanja:
- Za izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih plaća se republička administrativna taksa od 400 din, a u slučaju dostave na kućnu adresu plus cena poštanskih troškova.
- Za uverenja o državljanstvu plaća se republička administrativna taksa od 700 din, a u slučaju dostave na kućnu adresu plus cena poštanskih troškova.
Takse za izdavanje izvoda i uverenja propisane su Zakonom o republičkim administrativnim taksama, a troškove dostave propisuje Pošta Srbije.

Rokovi dostavljanja:
- Dokumenti se u roku od 48 sati predaju Pošti Srbije, a taksu i poštanske troškove naplaćuje poštar.
- Rok za dostavljanje na teritoriji Republike Srbije je 5 dana i dostava je poštom pouzećem.

Napomene:
- U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani putem telefona ili e-maila.
- Svaka zloupotreba ove usluge je zakonom kažnjiva.
- Za dodatne informacije: Matičarska služba, 033/ 452-341

ODABERITE DOKUMENT KOJI ŽELITE DA NARUČITE:
Izvod iz matične knjige rođenih
Izvod iz matične knjige venčanih
Izvod iz matične knjige umrlih
Uverenje o državljanstvu