banner-mosi2018

fShare
0

Vesti

Oglas: Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju priključnog podzemnog kablovskog voda 10 kV za MHE „Bučje“

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - US, 50/2013 US, 98/2013 US, 132/2014 i 145/2014) OGLAŠAVA JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju priključnog podzemnog kablovskog voda 10 kV za MHE „Bučje“

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju priključnog podzemnog kablovskog voda 10 kV od MHE „Bučje“ na kat. parceli broj 2155 KO Bučje do razvodnog postrojenja MBTS „Klupci“ na kat. parceli br. 2383/2 KO Bučje obaviće se u zgradi Opštinske uprave Priboj u Ulici 12. januara br. 108 (montažna zgrada) od 07.08.2017. do 13.08.2017. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, preko pisarnice, najkasnije do 14.08.2017. godine do 10 časova.

 

RUKOVODILAC ODELjENjA