banner-simboli i dan opstine

Vesti

Nacrt Plana kapitalnih investicija opštine Priboj 2017-2021. godine

Dokument je predlog Plana kapitalnih investicija, pripremljen od strane Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i Komisije za Plan kapitalnih investicija kao i predstavnika organa Uprave, budžetskih korisnika, javnih preduzeća, ustanova i drugih subjekata društvenog života. Predlog Plana kapitalnih investicija za 2017-2021. godinu predstavlja revidirani Plan za period 2015-2019. godine.

Predlog Plana je odobren od strane Privrednog saveta opštine Priboj, a biće predstavljen stručnoj javnosti, poslovnoj zajednici, građanima i nevladinim organizacijama, nakon će čije ocene i eventualnih izmena i dopuna, biti usvojen od strane Opštinskog veća i Skupštine opštine Priboj. PKI je višegodišnji plan finansiranja sprovođenja kapitalnih investicionih projekata, navedenih po godinama realizacije, sa planiranim godišnjim rashodima i izvorima finansiranja. Kao dinamički dokument, moguće je da se svake godine analizira i produžava za po jednu godinu, u toku redovnog budžetskog procesa.

PKI se zasniva na Strategiji lokalnog održivog razvoja i nastaje kao rezultat detaljnih analiza i strukturisanog procesa odabira strateških investicija, kako bi, kao krajnji produkt, sadržao višegodišnji finansijski plan uz analizu kreditne sposobnosti jedinice lokalne samouprave, jasne kriterijume za odabir projekata, kao i moguće izvore finansiranja. Zbog takve složenosti, izrada PKI obuhvata nekoliko faza, a prvi korak u procesu jeste izbor Komisije za PKI i imenovanje Koordinatora Komisije za PKI, koji će kooordinirati svim aktivnostima u toku izrade, usvajanja i sprovođenja Plana.

Javna rasprava zakazana je u ponedeljak 4. septembra, u sali Opštinske uprave od 11 časova.

Predlog Plana kapitalnih investicija opštine Priboj 2017-2021. godine možete pogledati ovde.