slideshow04

Vesti

Zakazana 10. sednica Skupštine opštine

Sednica će se održati 10. maja 2022. godine (utorak) u 10 časova u maloj sali Doma kulture "Pivo Karamatijević".

Predložen je sledeći DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Priboj;
2. Izbor zamenika predsednika Skupštine opštine Priboj;
3. Predlog Operativnog plana odbrane od poplava za područje opštine Priboj za vode II reda;
4. Predlog Godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Priboj za 2022. godinu;
5. Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine opštine Priboj za 2022. godinu;
6. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u oblasti socijalne zašite na lokalnom nivou;
7. Predlog Programa rada Centra za socijalni rad Priboj za 2022. godinu.
8. Izveštaj o radu Centra za razvoj usluga socijalne zaštite za 2021. godinu;
9. Izveštaj o radu Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Priboj za 2021. godinu;
10. Izveštaj o radu Gradske biblioteke Priboj za 2021. godinu;
11. Izveštaj o radu Doma kulture "Pivo Karamatijević" Priboj za 2021. godinu;
12. Izveštaj o radu Opštinskog pravobranilaštva opštine Priboj za 2021. godinu;
13. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavičajnog muzeja Priboj;
14. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Doma kulture “Pivo Karamatijević”;
15. Pitanja i predlozi odbornika.

Materijal za odbornike u elektronskom obliku možete preuzeti ovde (~4,5MB - ažurirano 09.05. u 13 časova).

skupstina