slideshow04

Novac iz oportuniteta za dva projekta u Priboju

Sredstva prikupljena po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, u ukupnom iznosu od 445.000.000,00 dinara, Vlada Srbije, posredstvom resornog Ministartva pravde, dodelila je za finansiranje ukupno 130 projekata. Od 1336 projekata, sa kojima je konkurisano, u 130 koji će biti finansirani su i dva projekta iz Priboja, Gimnazije Priboj i OŠ "Nikola Tesla".

Novac su dobili projekti kojima će biti obnovljena infrastruktura škola i vrtića, nabavljena školska oprema, kao i nedostajuća sanitetska vozila i medicinska oprema, poboljšani kapaciteti ustanova kulture i socijalne zaštite i pružena podrška osobama sa invaliditetom.

Za projekat “Stvaranje uslova za savremenu nastavu”, OŠ “Nikola Tesla” u Pribojskoj banji odobreno je 760 624 dinara, dok će sa oko 1,5 milion dinara biti opremljen kabinet za informatiku u Gimnaziji u Priboju.

Podsećanja radi, na prethodna dva konkursa Ministarstvo pravde ukupno je dodelilo 703.018.000 dinara za 165 korisnika, među kojima su uglavnom bile škole, centri za socijalni rad, domovi zdravlja, bolnice, domovi za stare, gerontološki centri, sigurne kuće, ustanove kulture, manastiri i druge.

gimnazija priboj