slideshow04

Zakazana 15. sednica Skupštine opštine

15. sednica Skupštine opštine Priboj će se održati 27. juna 2018. godine (sreda) u 10 časova u maloj sali Doma kulture "Pivo Karamatijević".

Predložen je sledeći DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o Završnom računu konsolidovanog računa budžeta opštine Priboj za 2017. godinu;
2. Predlog Odluke o lokalnom ombudsmanu;
3. Predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Priboj za 2018. godinu;
4. Predlog Odluke o određivanju radnog vremena u oblasti trgovine, ugostiteljstva, zanatstva i usluga na teritoriji opštine Priboj za vreme održavanja 55. MOSI u Priboju;
5. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljenju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene;
6. Predlog Odluke o dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
7. Predlog Odluke o angažovanju internacionalnog konsultanta sa određenim referencama za nastavak i realizaciju Projekta Regionalne sanitarne deponije "Banjica";
8. Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju JKP "Usluga" Priboj za 2017. godinu;
9. Izveštaj o poslovanju JP "Toplana Priboj" za 2017. godinu;
10. Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj za 2017. godinu;
11. Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije opštine za 2017. godinu;
12. Izbor lokalnog ombudsmana;
13. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Priboj;
14. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar Priboj";
15. Pitanja i predlozi odbornika;

Materijal za odbornike u elektronskom obliku možete preuzeti ovde (~1,11MB - ažurirano 23.06. u 8 časova).

skupstina opstine priboj