slideshow04

Opština Priboj nagradila najbolje učenike za postignute rezultate u školskoj 2017/2018.godini

Opština Priboj tradicionalno svake godine nagrađuje učenike za postignute rezultate u školovanju, pa se tako na kraju ove školske godine nagradi obradovilo 123 vrednih učenika iz škola sa teritorije opštine Priboj.

Novčane nagrade učenicima uručio je predsednik Skupštine opštine Boris Mrdović, koji je tom prilikom čestitao učenicima i njihovim mentorima, rekavši da su oni buduća snaga ovog grada, jer se budućnost jednog grada meri u budućim generacijama.

„Mladost, znanje i moralno obrazovanje su temelji društva i države u kojoj živimo. Najbolja investicija za period koji dolazi je ulaganje u mladost i u budućnost te države.“, rekao je Mrdović.

On je podsetio da lokalna samouprava već osam godina nagrađuje najbolje učenike i njihove profesore, što govori koliko se njihov rad prati i poštuje.

Učenici koji su osnovno i srednje obrazovanje završili sa prosečnom ocenom 5,00 nagrađeni su sa po 8.000 dinara, a oni koji su osnovno i srednje obrazovanje završili kao učenici generacije sa po 10.000 dinara. Nagrade su dobili i oni učenici koji su ostvarili zapažene rezultate na na međunarodnim takmičenjima, pa su tako za prvo mesto dobili po 15.000 dinara, za drugo 12,000 din, a za treće 10.000 dinara. Oni koji su ostvarili rezultate na republičkim takmičenjima nagrađeni su za prvo mesto po 10.000 din, drugo 8.000 din i treće 7.000 din. Nisu izostale nagrade i za one koji su se dokazali na okružnim takmičenjima, pa su tako i ovi učenici nagrađeni za prvo mesto sa po 5.000 din, za drugo 3.000 din i za treće po 2.000 din.

Za učenike koji su osvojili jedno od prva tri mesta na okružnom ekipnom takmičenju, takođe su obezbeđene nagrade i to u iznosima za prvo mesto po 2.000, drugo 1.500 din i treće 1.000 din.

Nagrade su obezbeđene i za mentore učenika na međunarodnim, republičkim i okružnim takmičenjima, u iznosu nagrade koju je ostvario učenik, s tim da u slučaju da jedan mentor ima više takmičara, istom bude dodeljena jedna nagrada, i to za osvojen najveći rezultat njegovog učenika takmičara.

dodela nagrada najboljim ucenicima 2018