slideshow04

Odobreni projekti za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Priboj za 2018. godinu

Na osnovu ranije raspisanog Konkursa o izoru programa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Priboj za 2018. godinu, Komisija je donela predlog Rešenja o finansiranju sledećih projekata:

1. "Glas Zapadne Srbije" doo – Čačak , sa Projektom "Priboj u fokusu - privreda, poljoprivreda, kultura, sport i turizam" - 700.000,00 din.
2. "Studio ZOOM" - Užice, sa Projektom "Objektivom kroz Priboj" - 200.000,00 din.
3. "PP Media" - Prijepolje, sa Projektom "Priboj na dlanu" - 300.000,00 din.
4. "Forum žena Prijepolje" - Prijepolje, sa Projektom "Poljoprivredni potencijali, kulturno-istorijske vrednosti, verski i banjski turizam - šansa za razvoj opštine Priboj" - 300.000,00 din.
5. RAM radio - Užice, sa Projektom "Priboj - dobro mesto za život" - 300.000,00 din.
6. Pribojski portal, sa Projektom "Priboj u fokusu" - 300.000,00 din.
7. "TV – 5" d.o.o. - Užice, sa Projektom "Kulturni pečat Priboja" - 1.000.000,00 din.
8. "Informativni centar" d.o.o. - Priboj, sa Projektom "Pribojski mozaik" - 3.200.000,00 din.
9. "Konzum Lav" - Užice, sa Projektom "Žene - resursi opštine Priboj" - 700.000,00 din.

Svi prihvaćeni projekti su u skladu sa zakonom, Statutom opštine Priboj, Odlukom o budžetu i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Rešenje možete pogledati ovde.
Rešenje o imenovanju stručne Komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja možete pogledati ovde.