slideshow04

Pušten u rad Centralni sistem za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga

Priboj, 06.09.2013. - Povodom puštanja u rad Centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, koji se u celosti finansira iz budžeta Republike Srbije, danas su opštinu Priboj posetili državna sekretarka Ministarstva pravde i državne uprave sa saradnicima, Gordana Stamenić i ministar bez portfelja u Vladi Srbije, koji vodi Vladinu Kancelariju za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, dr Sulejman Ugljanin.

Predsednik opštine Priboj, Lazar Rvović sa saradnicima u ime lokalne samouprave, organizovao je svečani prijem državne sekretarke i ministra u svom kabinetu, gde se zahvalio na pomoći i dobroj saradnji, a nakon toga sa njima i obišao prostorije Uslužnog centra u zgradi Opštine, gde je profunkcionisao ovaj sistem. Inače, u Centralni sistem do kraja avgusta 2013. godine dostavljeni su podaci iz matičnih knjiga koje se vode za 130 gradova i opština sa blizu 13 miliona upisa, između ostalog, u Centralnom sistemu su i podaci iz matičnih knjiga koji se vode za opštinu Priboj. 
Državna sekretarka, Gordana Stamenić u svom obraćanju medijima, nakon sastanka sa lokalnim rukovodstvom, rekla je da razvoj ovog sistema već u ovom trenutku pruža niz prednosti, kao što je izdavanje izvoda iz matičnih knjiga u svakom od ovih 130 gradova ili opština u Republici Srbiji, što praktično znači da građani koji su rođeni u Priboju mogu podići svoj izvod iz matične knjige rođenih u bilo kojoj od tih jedinica lokalne samouprave u Srbiji, a ne kao do sada samo u Priboju. Cilj je da se, kako je istakla državna sekretarka, kroz Centralni sistem do kraja 2014. godine, formira jedinstvena baza podataka o građanima upisanim u matične knjige rođenih, venčanih i umrlih na teritoriji Republike Srbije. "Završetkom ovog posla Republika Srbija će se naći u krugu ne tako velikog broja evropskih država koje su ove evidencije u potpunosti prevele u elektronski oblik", istakla je Stamenić.
U tom smislu, za pristupanje Centralnom sistemu opština koje spadaju u kategoriju nedovoljno razvijenih i koje ne mogu sopstvenim sredstvima da izvrše nabavku potrebne računarske opreme, značajnu saradnju u realizaciji zakonske obaveze prevođenja svih matičnih knjiga u elektronski oblik i dostavljanje Ministarstvu pravde i državne uprave, sa Ministarstvom i lokalnim samoupravama imala je Vladina Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja. Tim povodom, današnjem sastanku prisustvovao je dr Sulejman Ugljanin, ministar u Vladi Srbije, koji je podsetio da je u prethodnom periodu ova Kancelarija obezbedila finansijska sredstva i izvršila nabavku potrebne opreme za ove opštine, između ostalih i opštinu Priboj.
U realizaciji ovog projekta, Ministarstvo i Kancelarija za održivi razvoj imali su dobru partnersku saradnju sa Javnim preduzećem PTT Saobraćaja "Srbija", koje je instaliralo opremu i izvršilo deo obuke.
Podsećanja radi, u decembru prošle godine postignut je sporazum između Ministarstva pravde i državne uprave, Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja i JP PTT Srbija o nabavci i stavaljanju u rad kompjuterske opreme za 43 nerazvijene opštine u Srbiji. Ovi sporazumom predviđena je i obuka matičara u opštinama.
Značaj ovog Sporazuma jeste da se pomognu nerazvijene opštine, kako bi se priključile Centalnom sistemu za elektronsko vođenje matičnih knjiga. U planu je da se sve matične knjige u Srbiji prevedu u jedinstvenu elektronsku bazu podataka do kraja 2014. godine.
poseta 6 9 13 1
poseta 6 9 13 2
poseta 6 9 13 3
poseta 6 9 13 4