banner-mosi2018

Јавна расправа: Предлог Одлуке о буџету општине Прибој за 2018. годину

Процес припреме буџета у јединицама локалне самоуправе одвија се у складу са буџетским календаром и по процедури утврђеној Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13 и 63/13-испр. и 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 103/15 и 99/16).

Министарство финансија РС је на основу члана 36. Закона о буџетском систему доставило Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину.

Јавна расправа ће се одржати у четвртак, 21.12.2017. године, са почетком у 12 часова у сали Општинске управе Прибој.

Предлог Одлуке о буџету општине Прибој за 2018. годину можете погледати овде.

budzet