banner-mosi2018

Изградња одводног канала у Прибојској Бањи

У понедељак, 25.12.2017. године потписан је уговор за изградњу одводног канала у Прибојској Бањи, након што је Општина Прибој спровела поступак јавне набавке.

Средства су локалној самоуправи одобрена од Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, а вредност радова износи 2.170.467 дин. Ради се о одводном каналу на путу ка Грачаници, чија је дужина 390 m.

За извођача радова на изградњи канала, најповољнији понуђачи су биле фирме ГР Ровчанин-инжињеринг Пријепоље и ХБСС Пријепоље, које су на тендеру учествовале са заједничком понудом.

Рок за завршетак радова према уговору је 40 календарских дана.

Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије до сада је (све у 2017. години) финансирала изградњу водовода у Годуши, као и узградњу два моста на путу Сјеверин - Стрмац, која је у току.

odvodni kanal pribojska banja