banner-mosi2018

Почела адаптација и реконструкција грејне мреже у Стоматолошкој амбуланти

У објекту Стоматолошке амбуланте у Старом Прибоју почели су радови на реконструкцији и адаптацији грејне мреже. Радови се финансирају средствима која су Дому здравља Прибој одобрена од ресорног министарства по конкурсу, а исти ће трајати 10 дана.

Укупна вредност радова је 658.908.00 дин са ПДВ, а изводи их фирма ,,ЕНЕРГОСТАТУС" доо из Београда која је изабрана на тендеру. Реконструкција грејне мреже допринеће побољшању амбијента рада запослених, јер ће посао обављати у загрејаним просторијама-ординацијама, а и пацијентима би у загрејаним чекаоницама било пријатније.

Иначе овај објекат је и најстарији објекат у коме се пружају здравствене услуге, а саграђен је 50-тих година прошлог века. Године 1989. је извршена реконструкција објекта и постављена грејна мрежа на даљинско грејање преко котларнице основне школе која се налази у близини. Међутим, котларница није имала довољне капацитете за овај вид грејања, тако да је амбуланта 1994.год искључена са система. Од тада грејање просторија је вршено преко ТА пећи, а чекаоница путем калорифера. Овакав начин грејања није погодан ни са становишта запослених ни пацијената, а не оправдава ни енергетску ефикасност.

Реконструкција грејне мреже са сопственим котлом за електрично грејање ће побољшати услове за рад и пружање примарне здравствене заштите, која ће бити квалитетнија, јер ће побољшати амбијент рада запослених који пружају услуге грађанима и боравак грађана у Дому здравља. Реализација овог пројекта у крајњој мери допринеће побољшању здравствене заштите у Дому здравља Прибој.

zubna ambulanta