Прелиминарна ранг листа подносилаца захтева за награђивање талентованих студената поводом Дана општине 2019. године

На основу члана 12. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине (“Сл. лист општине Прибој “, бр. 7/18)  Општинско веће општине Прибој, на  седници одржаној  дана  09.01.2019. године, телефонским путем, утврђује Прелиминарну ранг листу

Студенти су рангирани према броју освојених бодова у складу са Одлуком о награђивању талентованих студената поводом Дана општине (“Сл. лист општине Прибој “, бр. 7/18).

Студенти, подносиоци захтева за доделу награда за талентоване студенте за школску 2018/19 годину, који су на Прелиминарној ранг листи рангирани од редног броја 1. до редног броја 14. испуњавају услове прописане Одлуком о награђивању талентованих студената поводом Дана општине.

Студенти, подносиоци захтева за доделу награда за талентоване студенте за школску 2018/19 годину, под редним бројем 15. и редним бројем 16. не испуњавају један од услова прописан Одлуком о награђивању талентованих студената поводом Дана општине

Сваки подносилац захтева има право приговора на Прелиминарну ранг листу у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Прелиминарне ранг листе на званичној интернет страници општине Прибој.

Приговор се подноси Општинском већу.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

Општинско веће општине Прибој о приговорима на Прелиминарну ранг листу одлучује најкасније у року од 10 дана од дана истека рока за подношење приговора, утврђује Коначну ранг листу и исту објављује на званичној интернет страници општине Прибој.

Општинско веће општине Прибој приликом утврђивања Коначне ранг листе доноси и одлуку о додели новчаних награда талентованим студентима поводом Дана општине.

Прелиминарну ранг листу објавити на званичној интернет страници општине Прибој и на огласној табли у згради Скупштине општине Прибој.


Прелиминарну листу можете погледати овде.
Текст Конкурса можете погледати овде.

talentovani studenti 2017