slideshow04

Адаптиран помоћни објекат куће Јевђевића

У оквиру пројекта "Бели спорт и културно-историјско наслеђе Полимља са краја 19. века у функцији развоја туризма општина Прибој и Рудо" завршена је још једна активност предвиђена овим пројектом.

Наиме, Туристичка организација Прибој је за потребе Завичајног музеја у Прибоју извршила реконструкцију помоћног објекта куће Јевђевића са намером да се у њему одржавају уметничке радионице, конзерваторски радови, изложбе, као и за друге потребе Завичајног музеја.

Радови су окончани и састојали су се од унутрашњих радова који су обухватили поставку мермерног пода, ииградњу камина, малтерисање и кречење унутрашњости, поставке каде за конзервирање, замена комплетне столарије и поставку унутрашњег степеништа. Од спољних радова извршено је комплетно малтерисање и кречење спољашњег дела објекта и заштита дрвених греда као и изградња прилазног степеништа објекту. Укупна вредност изведених радова је 13.500,00 еура. Пројектом је предвиђено да су у овом објекту од 19.08 до 25.08.2019. организује радионица за израду сувенира од гипса и глине на којој ће се изабрати сувенир општине Прибој.

Укупна вредност пројекта је 215.663.66 евра, од чега по пројекту за активности на територији општине Прибој, Туристичкој организацији Прибој припада 119.390,76 евра.

Ради се о пројекту који за циљ има промовисање, унапређење белог спорта као и културно-историјског наслеђа Полимља са краја 19. века у функцији развоја туризма две пограничне општине, на коме је Туристичкој организацији Прибој партнер Јавна установа "Рудо спорт" Рудо.

Пројектом је предвиђена изградња новог тениског терена од чврсте подлоге у Мраморју, код постојећег дечјег игралишта, набавка опреме за Тениски клуб Прибој, а биће одржана и два тениска кампа за тенисере почетнике. Такође пет професора физичког из Прибоја ће похађати курс за оперативног тренера у тенису а стаза старе пруге биће претворена у зелену бициклистичку стазу. Предвиђена је и адаптација помоћног објекта Јевђевића куће и да се тај простор претвори у уметничку радионицу. Током трајања пројекта биће организоване две радионице за израду сувенира, на којима ће се између осталог изабрати и сувернири за општине Прибој и Рудо. Полимље ће добити и нову манифестацију, трку старих бицикала, а за време трајања пројекта биће прикупљена историјска грађа из овог периода, која ће бити публикована у каталозима.

pomocna zgrada kuce jevdjevica