banner telefoni naslovna

Заказана 22. седница Скупштине општине

22. седница Скупштине општине Прибој ће се одржати 16. октобра 2019. године (среда) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2019. годину;
2. Извештај Независног овлашћеног ревизора о извршеној екстерној ревизији Завршног рачуна општине Прибој са стањем на дан 31.12.2018. године;
3. Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Прибој за период од 2019. до 2024. године;
4. Акциони план за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Прибој за период од 2019. до 2024. године;
5. Модел Уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције модернизације система јавног осветљења применом мера уштете енергије са LED технологијом на територији општине Прибој;
6. Извештај о раду Предшколске установе "Невен" Прибој за 2018/2019. годину;
7. Годишњи план рада Предшколске установе "Невен" Прибој за 2019/2020. годину;
8. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Прибој за 2019. годину;
9. Предлог Одлуке о покретању иницијативе за брисање катастарске општине, уношење новог и исправку назива насељеног места;
10. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о уређењу и организацији Општинског правобранилаштва општине Прибој;
11. Предлог Одлуке о образовању Општинског савета родитеља општине Прибој;
12. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ "Десанка Максимовић" Прибој;
13. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ "9. мај" Саставци;
14. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ "Благоје Полић" Кратово;
15. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије Прибој;
16. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Машинско- електротехничке школе Прибој;
17. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~4,37МБ - ажурирано 13.10. у 10 часова).

skupstina opstine priboj