Обуке за рад у сталном саставу бирачких одбора

План спровођења обука за рад у сталном саставу бирачких одбора
Листа питања и одговора РИК
Одлука о организацији и спровођењу обука за рад у сталном саставу бирачких одбора
Програм обуке за рад у сталном саставу бирачких одбора
Приручник за обуку за рад у бирачким одборима
Презентација уз приручник
Вежбе за логичко-рачунску контролу исправности резултата унетих у контролни формулар и попуњавање записника о раду бирачког одбора

За више информација посетите сајт Републичке изборне комисије.

izbori2020