banner telefoni naslovna

Земљорадничким задругама 5 милиона динара субвенционисаних средстава из буџета општине Прибој

За подстицај рада новоформираним земљорадничким задругама на територији општине Прибој, а на основу спроведеног јавног конкурса, Општина Прибој доделила је укупно 5 милиона динара субвенционисаних бесповратних средстава из општинског буџета.

За организацију и функциoнисање Земљорадничке задруге „Саставци“, која је формирана маја прошле године и Земљорадничкe задругe "Полимље Продукт" из Прибоја, која на подручју наше општине функционише тек 3 месеца, из општинског буџета опредељено је по милион динара.

subvencije za poljoprivrednike

За набавку опреме и механизације Земљорадничке задруге „Саставци“, по конкурсу је додељено 3 милиона динара. Претежна делатност ове задруге је сточарска производња, односно производња млека, па ће ова средства бити уложена за набавку лактофриза и музилица, за садашње и будуће кооперанте ове задруге, односно произвођаче млека.

"Полимље Продукт" је пољопривредна задруга, покрива све области ове гране привреде готово на комплетној територији општине, али је у првом плану повртарска и воћарска производња, са могућностима развијања прерађивачких капацитета.

Уговоре о додели субвенционисаних средстава земљорадничким и пољопривредним задругама у уторак, 10.марта, потписали су председник општине Прибој Лазар Рвовић и директори новоформираних задруга. Милета Иконић, директор ЗЗ "Саставци" и Хасан Џановић, директор ЗЗ "Полимље Продукт".

"Ово су само прва, иницијална средства, а локална самоуправа ће наставити да подржава задруге и задругаре, јер је задруграство, показало се и у свету, најбољи облик организовања пољопривредника.",рекао је председник општине Прибој Лазар Рвовић.

"Ово су прве задруге у нашој општини, али очекује се формирање и нових, чак и женске задруге, како би се можда већ наредне године формирале и сложене задруге, које онда могу и од министарстава и од других фондова, повући што већи износ средстава.", закључио је Рвовић.

Циљ Конкурса је системско унапређење пословања задруга, као и квалитета живота у руралним срединама, кроз равномернију расподелу дохотка и повећање економских могућности у склопу равномерног регионалног развоја.

Реализацијом Конкурса се унапређује задружни систем и повећава конкурентност, али се обухвата и аспект друштвених и социјалних промена, у којима су задруге значајан актер. Развој производних и прерађивачких капацитета задруга је предуслов да се оне равноправно укључе у тржиште финалних прехрамбених производа.