slideshow04

Закључак Општинског већа општине Прибој

Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 22.04.2020.године, телефонским путем, донело је Закључак, којим се закупци пословних простора у својини општине Прибој, којима је наредбама Општинског штаба за ванредне ситуације или одлуком Владе Републике Србије, а везано за проглашено ванредно стање, забрањено обављање делатности за време трајања ванредног стања, ослобађају од плаћања целокупног износа закупнине за пословне просторе, почев од закупнине за месец март 2020.године, закључно са месецом у коме се укида ванредно стање проглашено на територији Републике Србије.

Закупцима пословних простора у својини општине Прибој, којима је дозвољен рад уз поштовање одговарајућих мера, због смањеног обима посла за време трајања ванредног стања, умањује се цена закупнине у износу од 50%, почев од закупнине за месец март 2020.године, а закључно са месецом у коме се укида ванредно стање проглашено на територији Републике Србије.

Закључак можете преузети овде.