Награде за најбоље ученике

Како традиција налаже, Општина Прибој и ове године издвојила је новчана средства за награђивање најбољих ученика наше локалне заједнице. Закључком Општинског већа, предвиђене су награде за најбоље ученике генерација у основним и средњим школама, ученике који су основно и средње образовање завршили са просеком 5,00 али и за оне који су освојили једно од прва три места на такмичењима, као и њихове менторе.

Ученицима који су основно и средње образовање школске 2019/20 године завршили као ученици генерације, опредељено је 10.000,00 динара за награду. Ученицима који су основно и средње образовање школске 2019/20 године завршили са просечном оценом 5,00 по 8.000,00 динара; а за ученике који су освојили једно од прва три места на међународним такмичењима, 15.000,00 динара за прво, 12.000,00 динара за друго и 10.000,00 динара за треће.

За ученике који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима опредељено је 10.000,00 динара за прво место, 8.000,00 динара за друго и 7.000,00 динара за треће. За оне који су освојили једно од прва три места на окружним такмичењима, 5.000,00 за прво, 3.000,00 за друго и 2.000,00 динара за треће.

Менторима ученика припада награда у износу награде коју је остварио ученик, с тим да, у случају да један ментор има више такмичара, истом буде додељена једна награда, и то за освојен највећи резултат ученика-такмичара чији је ментор.


За ученике који су освојили једно од прва три места на окружном екипном такмичењу, награде су у износима за прво место по 2.000,00 динара, друго место по 1.500,00 динара и треће место по 1.000,00 динара. Менторима ученика који су освојили прво место на окружним екипним такмичењима припада награда у износу награде коју је остварио ученик члан екипе која је остварила успех на такмичењу.

За ученике који су освојили једно од прва три места на смотрама, које се одржавају на међународном нивоу, 6.000,00 динара за прво место, 4.000,00 динара за друго и 3.000,00 за треће. За ученике који су освојили једно од прва три места на смотрама, које се одржавају на републичком нивоу, 5.000,00 динара за прво место, 3.000,00 динара за друго и 2.000,00 динара за треће. У оба случаја, менторима ученика који су освојили једно од прва три места на смотрама које се одржавају на међународном и републичком нивоу припада, награда у износу награде коју је остварио ученик, с тим да, у случају да један ментор има више такмичара, истом буде додељена једна награда, и то за освојен највећи резултат ученика-такмичара чији је ментор.

Такође, закључком је предвиђено и награђивање ученика који су освојили друго место на међународном такмичењу из роботике (First Lego League) одржаном 11.01.2020. године у Словенији и то са по 8.000,00 динара. Ментору ученика који су освојили друго место на међународном такмичењу из роботике (First Lego League) припада награда у износу награде коју је остварио ученик, с тим да, у случају да ментор има више такмичара, истом буде додељена једна награда.