Обавештење: Конкурисање за ученичке/студентске домове

Обавештавају се родитељи и ученици/студенти који имају намеру да конкуришу у смештајне капацитете дома ученика средњих школа (или смештајне капацитете студенатских домова) Републике Србије, да ће се пријем документације за издавање Уверења о просечном приходу по члану домаћинства, као и до сада, реализовати у просторијама Општинске управе Прибој.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију и прописане мере опреза и превенције преношења вируса ЦОВИД 19, моле се сви заинтересовани да са сајта одштампају образац Захтева за издавање уверења и образац Уверења (или одштампане обрасце преузму у Општинској управи), исте обрасце попуне у складу са приложеним попуњеним примерцима, као и да у складу са приложеним Упутством прибаве потребне доказе.

Попуњени обрасци захтева, уверења и пропратни докази предају се у просторијама Општинске управе Прибој - Услужни центар. У складу са мерама и препорукама моле се сви заинтересовани да приликом предаје докумената носе заштите маске и поштују инструкције које добију приликом доласка у Општинску управу од запослених из Општинске управе.

По извршеној овери свака странка ће бити контактирана на контакт телефон који је унет у захтев за издавање уверења.

Све додатне информације можете добити позивом на тел. 033-2452-341 локал 108.

Будите одговорни, како према себи, тако и према другима.

Неопходну документацију можете преузети овде.