slideshow04

Заказана 1. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 18. августа 2020. године (уторак) у 10 часова у великој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Извештај Општинске изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Прибој, који су одржани 21.06.2020. године и поновљеним изборима на једном бирачком месту, 28.06.2020. године;
2. Доношење Одлуке о образовању Верификационог одбора;
3. Разматрање извештаја Верификационог одбора и доношење одлуке о потврђивању мандата одборницима;.
4. Избор председника Скупштине општине Прибој;
5. Постављење секретара Скупштине општине Прибој;
6. Избор заменика председника Скупштине општине Прибој;
7. Избор председника општине Прибој, заменика председника општине Прибој и чланова Општинског већа општине Прибој;

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~0,12МБ - ажурирано 13.07. у 11 часова).

skupstina