slideshow04

Заказана 3. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 17. децембра 2020. године (четвртак) у 10 часова у великој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Прибој;
2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2020. годину;
3. Предлог Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину;
4. Предлог Одлуке о увајању Извештаја независног овлашћеног ревизора о извршеној ектерној ревизији Завршног рачуна општине Прибој, са стањем на дан 31.12.2019. године;
5. Предлог Кадровског плана Општинске управе Прибој за 2021. годину;
6. Предлог Одлуке о изради измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој;
7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Прибој;
8. Предлог Одлуке о прихватању удела без накнаде у капиталу FULL PROTECT Д.О.О. Београд;
9. Извештај о раду Регионалне санитарне депоније “Бањица“ 2019. годину;
10. Предлог Одлуке о давању сагласности на измену и допуну Програма пословања Регионалне санитарне депоније “Бањица“ за 2020. годину;
11. Извештај о раду ЈП “Топлана“ Прибој за 2019. годину;
12. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈП “Топлана“ Прибој за 2021. годину;
13. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој зa 2021. годину;
14. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Услуга“ Прибој за 2021. годину;
15. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе "Пиво Караматијевић" Прибој за 2021. годину;
16. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјани рад Прибој за 2021. годину;
17. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и Програм рада установе за физичку културу “Спортски центар“ Прибој за 2021. годину;
18. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Завичајног музеја Прибој за 2021. годину;
19. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Прибој за 2020. годину;
20. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм Градске библиотеке Прибој за 2021. годину;
21. Усвајање Стратегије развоја социјалнe заштите општине Прибој у периоду 2021-2025 године;
22. Усвајање Стратегије за унепређење предшколског васпитања и образовања општине Прибој у периоду 2020-2025 године;
23. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;
24. Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;
25. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Установе за физичку културу "Спортски центар Прибој";
26. Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе за физичку културу "Спортски центар" Прибој;
27. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~5,2МБ - ажурирано 11.12. у 18 часова).

skupstina