slideshow04

Јавна расправа о нацрту Уредбе о проглашењу и студији заштите специјалног резервата природе "Увац"

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21), Министарство заштите животне средине оглашава ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „УВАЦˮ.

Специјални резерват природе „Увац”, налази се на територији општина Нова Варош, Сјеница и Прибој.

1. ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити у оквиру које ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида одржаће се:
- у четвртак 29.7.2021. године, са почетком у 11:00 часова у просторијама Опшине Сјеница, Сала скупштине општине, 1. спрат, Улица Змаја од Босне 1;
- у четвртак 29.7.2021. године, са почетком у 13:00 часова у просторијама Опшине Нова Варош, Скупштинска сала, 5. спрат, Улица Карађорђева 32;
- у петак 30.7.2021. године, са почетком у 11:00 часова у просторијама Регионалног иновационог Start up центра Прибој, Трг Фапа.
Јавну расправу води комисија коју образује Министарство заштите животне средине.
У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.