slideshow04

Обавештење о поништавању Јавног огласа

Обавештење о поништавању Јавног огласа бр.7-3/2022 од 07.03.2022. године објављеног у дневном листу Новости и на сајту Општине Прибој дана 08.03.2022. године.

На основу одлуке Одлуке Надзорног одбора предузећа Индустријски паркови доо Прибој, бр. 2-4/2022, од 05.04.2022. године, расписани јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта бр. 7-3/2022 од 07.03.2022. године, објављеног у дневном листу Новости и на сајту Општине Прибој дана 08.03.2022. године, за катастарске парцеле 557/6,557/7 са пратећом објектима (складиште пропан-бутана) , укупне површине 7.081 m2 и дела катастарске парцеле 557/12 укупне површине 15.000 m2, се ПОНИШТАВА И ОГЛАШАВА НЕВАЖЕЋИМ.