Заказана 10. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 10. маја 2022. године (уторак) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Прибој;
2. Избор заменика председника Скупштине општине Прибој;
3. Предлог Оперативног плана одбране од поплава за подручје општине Прибој за воде II реда;
4. Предлог Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Прибој за 2022. годину;
5. Предлог Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Прибој за 2022. годину;
6. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у области социјалне зашите на локалном нивоу;
7. Предлог Програма рада Центра за социјални рад Прибој за 2022. годину.
8. Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите за 2021. годину;
9. Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар" Прибој за 2021. годину;
10. Извештај о раду Градске библиотеке Прибој за 2021. годину;
11. Извештај о раду Дома културе "Пиво Караматијевић" Прибој за 2021. годину;
12. Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Прибој за 2021. годину;
13. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Завичајног музеја Прибој;
14. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома културе “Пиво Караматијевић”;
15. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~4,5МБ - ажурирано 09.05. у 13 часова).

skupstina