banner-mosi2018

Одржана 4. седница Општинског већа

Данас је одржано четврто по реду заседање Општинског већа општине Прибој, на коме су се на дневном реду нашли предлози одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2016.годину и о прибављању непокретности у јавну својину - куповина погона Монтаже.

Основни разлог за Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој је прибављање погона Монтаже у својину општине, за потребе проширења Слободне зоне. За ове намене Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој, предвиђена су средства у износу од 260.000.000,00 динара, која ће у складу са постигнутим договором бити искориштена од стране ФАП а.д. Прибој за исплату додатних 100 евра отпремнине. У расходном делу буџета највеће промене направљене су осим због куповине објеката ФАП Корпорације, и због реконструкције котларнице у Старом Прибоју али и подстицаја запошљавања. Овим предлогом ребаланса, укупан обим буџета који је, утврђен раније донетом одлуком износио 776.572.358,00, повећава се на 1.138.734.455,00, што је укупно повећање 46,63%. Овако висок проценат раста условљен је обавезом, која је пренета општини у решавању статуса ФАП Корпорације у износу од 260 милиона динара. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2016. годину утврђен је и прослеђен Скупштини општине на усвајање.
Утврђен је и Скупштини општине прослеђен на усвајање Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну својину - куповина погона Монтаже. Овим Предлогом Одлуке одобрава се прибављање непокретности у јавну својину општине Прибој, непосредном погодбом погона Монтажа, односно катастарске парцеле 3599/1 КО Бања, површине 14.799 ха, са свим припадајућим објектима на тој парцели. Одлуком се овлашћује председник општине Прибој да закључи уговор о прибављању непокретности у својину општине Прибој, али по претходно прибављеном мишљењу општинског правобраниоца.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

01 sednica OV