banner-mosi2018

Заказана 4. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 31. октобра 2016. године (понедељак) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о Завршном рачуну консолидованог рачуна буџета општине Прибој за 2015. годину;
2. Извештај о оствареним приходима, примањима и извршеним расходима и издацима буџета општине Прибој у периоду јануар – јун 2016. године;
3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2016. годину;
4. Предлог Одлуке о одређивању простора на територији општине Прибој на којима није дозвољено окупљање;
5. Предлог Одлуке о финансирању трошкова вештачког осемењавања крава и трошкова издавања регистрационог броја за матичење грла говеда у 2016. години;
6. Предлог Правилника о раду Дирекције за изградњу Прибоја;
7. Извештај о раду за 2015/2016 годину Предшколске установе "Невен" Прибој;
8. Годишњи План рада за 2016/2017 годину Предшколске установе "Невен" Прибој;
9. Предлог Одлуке о образовању Савета за безбедност;
10. Предлог Одлуке о образовању Савета за здравље;
11. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора О.Ш. "9. Мај" Саставци;
12. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш. "Никола Тесла" Бања;
13. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназија Прибој;
14. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~1,1МБ - ажурирано 28.10. у 07 часова).

skupstina opstine priboj