banner-simboli i dan opstine

fShare
0

Формиран Привредни савет општине Прибој

Како би унапредила институционалну подршку локалној привреди, општина Прибој је у уторак 13. јуна, основала Привредни савет, као саветодавно стручно тело, које ће се бавити питањима од значаја за унапређење локалног привредног оквира (запошљавање, образовање, дефинисање и праћење стратегија развоја, економски и развојни програми, унапређење рада Општинске управе и јавних предузећа).

На основу Решења Председника општине, Савет ће бројати 17 чланова, од чега 6 представника локалне самоуправе и 11 представника привреде. Структура Савета представља одговор на потребу да на једном месту буду окупљени представници јавног и приватног сектора, где ће заједно дефинисати приоритете развоја и механизме који би требало да унапреде конкурентност локалне заједнице.

Задатак Привредног савета је да даје мишљења и препоруке, иницира разматрање питања и доношење закључака из области привреде од значаја за општину Прибој, предлаже предузимање одговарајућих мера за унапређење привредног развоја општине Прибој, пружа саветодавну подршку Председнику општине приликом одлучивања у вези са привредом и предузетништвом, учествује у припреми годишњих планова и њихове имплементације, даје предлоге за унапређење рада Општинске управе, посебних организација и служби, јавних комуналних и других јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач општина Прибој.

Решење о оснивању Привредног савета можете преузети овде.

partnerstvom do uspeha 2