banner-simboli i dan opstine

Одржана 22. седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 22. по реду заседање Општинског већа општине Прибој, на коме су разматрани предлози Одлуке о Завршном рачуну консолидованог рачуна буџета општине Прибој за 2016. годину и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Прибој. Такође, утврђени су предлози Правилника о награђивању ученика из буџета општине Прибој и Комисије за расподелу средстава спортским организацијама, удружењима и савезима у 2017. години.

Предлог Одлуке о Завршном рачуну консолидованог рачуна буџета општине Прибој за 2016. годину, пред члановима Већа се нашао како закон налаже и исти показује да је у протеклој години остварен суфицит од 3.033.873,24 динара, тако што су у 2016. години остварени текући приходи и примања у износу 615.299.628,39 динара, док су расходи и издаци били у износу 612.265.755,15 динара. Предлог Одлуке прослеђен је Скупштини општине на усвајање.

Утврђен је и Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Прибој, што је законска обавеза и процедура, а разлог за доношење овакве одлуке у овом моменту је благовремено улажење у процедуру спровођења јавног конкурса, обзиром на то да садашњим директорима јавних предузећа чији је оснивач општина Прибој, истиче мандат у октобру месецу 2017. године.

Утврђен је Правилник о награђивању ученика из буџета општине Прибој, а ради се о општем акту, којим се дефинише оно што се ранијих година спроводило на основу закључка Општинског већа. Такође, прихваћен је и предлог Комисије за расподелу средстава спортским организацијама, удружењима и савезима у 2017. години, а на основу Јавног конкурса за годишње и посебне програме у области спорта. За 2017. годину из буџета општине Прибој за подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, опредељено је укупно 27.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Прибој, на основу Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене, на данас одржаној седници дало је сагласност за постављање преносне контејнерске енергетске централе димензија 10,20 х 8,920 метара на катастарским парцелама бр. 1524/3 и 1524/4 КО Прибој. Пре издавања одобрења за постављање, потребно је прибавити сагласност корисника земљишта - ФАП Корпорације АД, услове јавних предузећа за прикључење на мреже јавне инфраструктуре, као и одговарајуће акте у складу са Законом о заштити од пожара и Законом о процени утицаја на животну средину.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

15 sednica opstinskog veca priboj