banner-mosi2018

Одржана конститутивна седница Привредног савета општине Прибој

У уторак, 11. јула, у просторијама Канцеларије за локални економски развој општине Прибој, одржана је прва, конститутивна седница Привредног савета општине Прибој, на којој је, у складу са предложеним дневним редом, усвојен Пословник о раду, изабран секретар Привредног савета и усвојен Нацрт плана капиталних инвестиција општине Прибој 2017-2021. године.

Привредни савет формиран је Решењем Председника општине 13.06.2017. године, чини га 17 чланова, а усвојеним Пословником о раду се уређује његова организација, начин рада и одлучивања. Председавајући Привредног савета, Јасмин Хоџић, ближе је упознао чланове Савета са питањима која ће, према Решењу о формирању бити предмет интересовања ове институције. Привредни савет биће надлежан да даје мишљења и препоруке, иницира разматрање питања и доношење закључака из области привреде од значаја за општину Прибој, предлагаће предузимање одговарајућих мера за унапређење привредног развоја Општине, пружати саветодавну подршку подршку Председнику општине приликом одлучивања у вези са привредом и предузетништвом, учествоваће у припреми развојних планова и њиховој имплеметацији, давати предлоге за унапређење рада Општинске управе, посебних организација и служби, јавних комуналних и других јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач општина Прибој.

privredni savet konstitutivna sednica 1

За секретара Привредног савета изабрана је Милица Дробњаковић, дипломирани правник, која ће за потребе Привредног савета обављати стручне и административне послове, уз подршку Локалног центра Регионалне развојне агенције „Златибор“ (КЛЕР).

Привредни савет је разматрао и једногласно усвојио Нацрт плана капиталних инвестиција општине Прибој 2017-2021. године, који је припремила Комисија за ревизију Плана капиталних инвестиција. Пре него што буде упућен Скупштини општине на усвајање, општина Прибој ће спровести јавну расправу о Нацрту плана, где ће сва заинтересована лица имати прилику да дискутују о предлогу и својим сугестијама утичу на коначан садржај Нацрта.

У наставку седнице, чланови су изнели низ питања којима би Савет требало да се бави у наредном периоду, а нека од њих, попут усаглашавања образовних профила у средњошколским установама у нашој општини са потребама привреде, односно успостављања јавно приватних партнерстава, би требало да се нађу на дневном реду већ на следећој седници Савета.

privredni savet konstitutivna sednica 2