banner-mosi2018

Одржана 26. седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржана 26. по реду седница Општинског већа општине Прибој. На данашњем заседању утврђени су предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2017. годину, предлози одлука о одређивању максималног броја запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Прибој за 2017. годину и о ауто-такси превозу путника на територији општине Прибој, а разматрани су и Извештај о раду за претходну и План рада за 2017.годину Предшколске установе "Невен".

Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2017. годину, односно ребалансом буџета за 2017. годину извршено је усклађивање прихода и расхода буџета према потребама које су биле у првих девет месеци и које се очекују до краја године, тако да је укупан обим буџета утврђен раније донетом одлуком износио 1.153.310.354 динара, а новим предлогом износи 1.400.824.928 што је укупно повећано за 21,43%. Укупно повећање расхода који се финансирају из буџета општине Прибој износи 247.115.574,00 динара и то се углавном односи на расходе извршене за подстицај бивших запослених радника ФАП-а. Предложени ребаланс, који ће се наредне седмице наћи пред одборницима Скупштине општине, базиран је на процени остварења прихода до краја 2017. године, при чему се највећи део повећања прихода односи на трансферна средства од стране Републике Србије.

Данас је утврђен и предлог Одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Прибој за 2017. годину, што представља законску обавезу локалне самоуправе. Одлуком је у систему локалне самоуправе утврђен максималан број запослених и то 268, за једног извршиоца више него што је то био случај у претходној години, у којој није била исказана потреба за рационализацијом броја радних места. Предлог Одлуке је прослеђен Скупштини општине на усвајање.

Утврђен је и предлог Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији општине Прибој. Разлог за доношење ове одлуке је усаглашавање прописа из области такси превоза из надлежности локалне самоуправе са Законом о превозу путника у друмском саобраћају. Одлука садржи 11 поглавља , као и обрасце такси дозволе и регистра возача, возила и кровних ознака. Одлуком о ауто-такси превозу дефинисано је да Општинско веће утвђује оптималан број такси превозника, на основу броја регистрованих и реалних потреба.

Размотрени су Извештај за претходну и План рада за 2017. годину Предшколске установе "Невен", који су прослеђени одборницима Скупштине општине на усвајање.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

15 sednica opstinskog veca priboj