banner-mosi2018

Одржана 28. седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 28. по реду заседање Општинског већа општине Прибој, на коме су већници разматрали Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Прибој, као и предлог о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Прибој. На дневном реду данас је био и деветомесечни извештај од ове године, о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета општине Прибој.

Општинско веће општине Прибој данас је донело Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Прибој. Разлог за доношење одлуке садржан је у одредбама Закона о порезима на имовину, у којима је прописано да просечну цену непокретности по зонама на територији јединице локалне самоуправе, утврђује локална самоуправа, а с обзиром да у свим зонама у општини Прибој није било промета предметних непокретности, просечна цена квадратног метра непокретности по зонама на територији општине Прибој, неће се мењати у односу на претходне године.

Данас је утврђен и предлог о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Прибој, а ради се о усклађивању постојеће одлуке са одлуком Владе Републике Србије и тиче се комуналих такси за регистрацију возила.

Разматран је и Скупштини општине прослеђен Извештај о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета општине Прибој у периоду јануар-септембар 2017. године. Остварење буџета за девет месеци је 740 милиона динара, односно око 71% проценат, што је свакако боље у односу на исти период претходне године, када је то остварење било знатно ниже 55%, које је тада узроковао планирани а неостварени подстицај за бивше раднике ФАП-а.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

15 sednica opstinskog veca priboj