banner-mosi2018

Општина Прибој потписник Меморандума о разумевању за побољшање енергетске ефикасности

Представници 29 општина у Србији потписали су у уторак 28. новембра, Меморандум о разумевању са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП) како би побољшали енергетску ефикасност и искористили потенцијал локално расположиве биомасе. Реч је о локалним самоуправама које имају између 20 и 40 хиљада становника и које су изабране на основу Јавног позива објављеног у августу ове године, међу којима је и општина Прибој.

Обраћајући се присутним представницима општина потписница Меморандума, Милош Бањац, помоћник министра рударства и енергетике истакао је да је током увођења Система енергетског менаџмента у Србији примећен недостатак капацитета код мањих општина. „Због тога смо упутили Јавни позив и заједно са УНДП-ом помажемо овим локалним самоуправама да, уз стручну помоћ, израде програм енергетске ефикасности, прате потрошњу енергије и остварене уштеде на годишњем нивоу у својим локалним заједницама“, додао је Бањац.

Стелиана Недера, заменица сталне представнице УНДП-а у Србији, напоменула је да Министарство рударства и енергетике и УНДП заједнички спроводе два пројекта укупне вредности преко 45 милиона долара, који имају за циљ да омогуће увођење система енергетског менаџмента и повећају удео биомасе у производњи енергије. Оба пројекта доприносе спровођењу Закона о ефикасном коришћењу енергије у делу који се односи на локалне самоуправе, и финансирају се средствима Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ) и средствима УНДП. „Спровођењем ових активности заједнички доприносимо и остварењу глобалних циљева одрживог развоја, а посебно циља број 7-доступна и чиста енергија и циља број 11-одрживи градови и заједнице. Тимским радом министарства, УНДП-а и локалних самоуправа допринећемо остварењу економских, друштвених и еколошких користи за локалне заједнице широм Србије“, додала је Недера.

Потписивањем Меморандума изабране општине сагласиле су се да израђују годишњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије за локалну самоуправу, затим програм енергетске ефикасности, као и да спроведу обуку корисника у објектима од јавног значаја који су у надлежности јединице локалне самоуправе за коришћење и унос података у Информациони систем за енергетски менаџмент. Локалне самоуправе су се такође обавезале да израде инвентар котловских постројења и да обезбеде услове за спровођење релевантних обука. Током 2017. и 2018. године, уз стручно-саветодавну и техничку помоћ консултаната које ће ангажовати УНДП, у 29 општина биће организоване обуке о финансирању пројеката производње енергије из биомасе на пољопривредним газдинствима, као и обуке о енергетским засадима.

Меморандум о разумевању данас су потписали представници следећих општина: Александровац, Алибунар, Апатин, Бачка Паланка, Бајина Башта, Бечеј, Црвени Крст (Ниш), Чуприја, Горњи Милановац, Инђија, Ивањица, Кладово, Књажевац, Лебане, Лучани, Петровац на Млави, Прибој, Рашка, Савски Венац (Београд), Сента, Свилајнац, Сурдулица, Шид, Трстеник, Велика Плана, Велико Градиште, Владичин Хан, Власотинце и Врњачка Бања.

undp potpisivanje memoranduma