banner-mosi2018

Одржана 30. седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 30. по реду заседање Општинског већа општине Прибој, које је уједно и последње заседње у овој години. На дневном реду данас је било 28 тачака, међу којима су предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2017. годину и предлог Одлуке о буџету општине Прибој за 2018. годину. Данас су утврђени и Скупштини општине прослеђени програми и планови рада јавних предузећа и установа за 2018. годину, статути одређених установа, као и друге одлуке које представљају усаглашавања са вишим законским актима и од општег су интереса за боље уређење друштвене заједнице.

Последњим ребалансом буџета за 2017. годину, извршено је усклађивање прихода и расхода буџета према потребама које су биле у првих девет месеци и које се очекују до краја године, тако да је укупан обим буџета утврђен раније донетом одлуком износио 1.400.425.928 динара, а овим предлогом износи 1.360.929.754,00, што је укупно смањење 5,50 %. Укупно смањење расхода који се финансирају из буџета општине Прибој износи 79.242.140,00 динара.

Данас је утврђен и Скупштини општине прослеђен на усвајање предлог Одлуке о буџету општине Прибој за 2018. годину, који износи 1.084.876,664 динара. Према речима председника општине Прибој, Лазара Рвовића, ово је буџет са доста инвестиција, у коме се водило рачуна о сваком сегменту, о здравству, социјалној заштити, култури, саобраћају и инфраструктури, енергетици и понаособ спорту, имајући у виду да смо добили задатак организовања 55. МОСИ. Спортска инфраструктура је генерално у лошем стању, тако да улагања која предстоје, када је спортска инфраструктура у питању, свакако су и без МОСИ неминовна, што је и случај са побољшањем и поправком саобраћајне инфраструктуре. Велики део буџета издвојен је само на инвестиције, и то 240 милиона динара, што је 22% буџета. Такође, ове године предвиђена су нешто значајнија и већа средства за стручну праксу, како би се за рад оспособили и они који праксу обављају у ФАП-у.

Утврђен је и предлог Одлуке о Општинској управи општине Прибој, Кадровски план Општинске управе и Кодекс понашања службеника и намештеника општине Прибој, који представљају акте који су законом прописани да се доносе, али и да се изврши одређено усаглашавање са вишим законским актима.

Председник општине Прибој данас је од стране Већа овлашћен да поднесе предлог Влади Републике Србије за покретање поступка преноса права јавне својине Републике Србије, катастарске парцеле 1112/2, површине 8677 м2, уписане у листу непокретности бр 1744 КО Прибој, у јавну својину Општине Прибој. Прибављање ове непокретности у јавну својину општине Прибој, врши се због привођења намени земљишта које је Планом генералне регулације градског подручја општине Прибој одређено за исламско гробље.

Данас су утврђени и предлози Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Прибој, Одлуке о измени и допуни одлуке о одређивању радног времена у области трговине, угоститељства, занатства и услуга на територији општине Прибој, Одлуке о измени и допуни Одлуке о комуналним делатностима, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у области социјалне заштите на територији општине Прибој, као и Одлуке о одређивањи минималних износа за плаћање трошкова текућег и инвестиционог одржавања заједничких делова зграде и управљања зградом.

ЈКП "Услуга" и Градска библиотека Прибој данас су добили сагласности Општинског већа на нове статуте, који су прослеђени Скупштини општине на усвајање, а такође су утврђени планови и програми рада јавних предузећа, као и Регионалне санитарне депоније "Бањица", изузев ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја, везано за који је предлог био да се размотри правни статус овог предузећа и хитно крене у изналажење решења. Општинско веће данас је утврдило и Одлуку о ценама комуналних услуга за воду и изношење смећа, којом се цена повећава, имајући у виду то да је у скоро свим општинама у Србији повећана цена, а у Прибоју је последње повећање било крајем 2012. године.

Утврђен је и предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Прибој за 2018. годину, а донето је и Решење о расподели средстава за учешће у програмима и пројектима у области спорта за 2017. годину.

Општинско веће данас је утврдило Коначну ранг листу студената, подносилаца захтева, који су остварили право на стипендију за талентоване студенте. Ради се о наставку праксе из претходних година, а на јавни позив одазвало се 18 студената, од којих 15 испуњава услове. Имајући у виду да је Одлуком о награђивању талентованих студената предвиђено 10 стипендија од по 12.000 динара, предлог Општинског већа је да се уради измена те одлуке, како би свих 15 студената добили стипендије.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

15 sednica opstinskog veca priboj