banner-mosi2018

Заказана 12. седница Скупштине општине

12. седница Скупштине општине Прибој ће се одржати 25. децембра 2017. године (понедељак) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Извештај о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета општине Прибој у периоду јануар-септембар 2017. године;
2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2017. годину;
3. Предлог Одлуке о буџету општине Прибој за 2018. годину;
4. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину;
5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Прибој;
6. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о комуналним делатностима;
7. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о одређивању радног времена у области трговине, угоститељства, занатства и услуга на територији општине Прибој;
8. Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији опшитне Прибој;
9. Предлог Кодекса понашања службеника и намеештеника општине Прибој;
10. Предлог Кадровског плана Општинске управе општине Прибој за 2018. годину;
11. Предлог Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Прибој;
12. Предлог Одлуке о одређивању минималних износа за плаћање трошкова текућег инвестиционог одржавања заједничких делова зграде и упрваљања зградом;
13. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите на територији општине Прибој;
14. Програм пословања ЈКП ''Услуга'' за 2018. годину;
15. Програм пословања ЈП ''Топлана Прибој'' за 2018. годину;
16. План и Програм рада Установе за физичку културу ''Спортски центар'' Прибој за 2018. годину;
17. Програм рада Центра за социјални рад Прибој за 2018. годину;
18. Програм рада Дома културе ''Пиво Караматијевић'' Прибој за 2018. годину;
19. Програм рада Регионалне санитарне депоније Бањица за 2018. годину;
20. Програм рада Градске библиотеке Прибој за 2018. годину;
21. Програм рада Туристичке организације Прибој за 2018. годину;
22. Програм рада Завичајног музеја Прибој за 2018. годину;
23. Давање сагласности на Статут ЈКП ''Услуга'' Прибој;
24. Давање сагласности на Статут Градске бибилиотеке Прибој;
25. Предлог Плана рада Штаба за ванредне ситуације за 2018. годину;.
26. Предлог Решење о именовању директора Центра за социјални рад Прибој;
27. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈП Топлана;
28. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора МЕТШ;
29. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ Никола Тесла;
30. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ Вук Караџић;
31. Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ Благоје Полић;
32. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;
33. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Установе за физичку културу ''Спортски центар'' Прибој;
34. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~12,7МБ - ажурирано 22.12. у 13 часова).

skupstina opstine priboj