Обавештење: Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта мале хидроелектране Рековићи на реци Лим

Носилац пројекта Mini Hydro Investments из Београда поднео је Министарству пољопривреде и заштите животне средине, захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта мале хидроелектране Рековићи на реци Лим, на КП 5963, 3582/2, 3585/1, 3589/1, 3589/2, 3557 и 3551 КО Бања, 608, 605, 601 и 602 КО Добриловићи 2210, 595, 2219, 591 и 592 КО Калафати.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину Студије, сваког радног дана од 10-13 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Београд, канцеларија 426, на www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu и у просторијама СО Прибоја и достави своје мишљење Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Београд у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, најкасније до 28.05.2015.године.

Јавна расправа и презентација Студије биће одржани дана 29.05.2015. године, са почетком у 13 часова, у просторијама СО Прибој.