Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство,комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу ЈУГОТРЕЈД Д.О.О. Трешњевица бб Ариље поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат изградња хладњаче за замрзавање и складиштење воћа и поврћа на кат. парцелама број 55 и 56 КО Сјеверин.
Увид у сарржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108. канцеларија број 44 почев од 12.06.2015. год. у времену од 11 до 14 часова.
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 23.јун 2015. године.

Обавештење можете погледати овде.