slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29. став 1.и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

ОБАВЕШТАВА

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац пројекта Полиестер група д.о.о. Прибој, улица Прибојске Чете број 44 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта легализације изведеног објекта погона ВЕРОК који се користи за складиштење алата за израду ауто делова од армираног полиестера и складиштење производа из кооперације који се користе у производњи противградних ракета на кат.пар.број 261/7 КО Прибој, општина Прибој.

Увид у сарржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне Послове улица 12. Јануара број 108. канцеларија број 44 почев од 25.01.2016. год. у времену од 11 до 14 часова.

Рок за јавни увид и доставање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 05.02.2016. године.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.