slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

ОБАВЕШТАВА

Заинтересоване органе, организације и јавност да су овом органу носиоци пројекта Јоксимовић Марко и Предраг улица Бањска бб Прибој, поднели захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу објекта за расецање меса папкара и прераду меса папкара на кат.пар.број 3388 КО Бања, општина Прибој.
Увид у сарржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108. канцеларија број 44 почев од 29.01.2016.год.у времену од 11до 14 часова.
Рок за јавни увид и доставање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 09.02.2016. године.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.