Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове ОБАВЕШТАВА:

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац пројекта Плиестер група д.о.о. Прибој, улица Прибојске Чете број 44 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта легализације изведеног објекта погона СТАКЛОПЛАСТ-КИОСЦИ објекта број 3 који се користи за финализацију, завршну обраду и монтажу ауто делова од армираног полиестера (сепаре возача и слично), као и за израду ауто делова од полиуретана (тврда пена и интегрална пена) на кат. пар. број 261/5 КО Прибој, општина Прибој.
Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108 канцеларија број 44 почев од 11.05.2016.год. у времену од 11 до 14 часова.
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 23.05.2016. године.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.