slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава:

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу Општина Прибој улица 12. Јануара број 108 поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројект изградњe котларнице на биомасу снаге 900 KW у улици 12. Јануара број 104 на кат. парцели број 600/1 КО Прибој, општина Прибој.
Увид у сарржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108. канцеларија број 44 почев од 30.06.2016. год. у времену од 11 до 14 часова.
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 11. јул 2016. године.

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.