slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09),Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава:

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац пројекта Плиестер цеви д.о.о. Прибој, улица Четврте санџачке бригаде број бб поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта за израду наткривеног складишта које ће служити за складиштење разних дрвених, полиестерских и металних алата за цеви, алата за друге специфичне комаде у појединачној производњи, прототипове различитог облика и димензија као и друге делове из асортимана предузећа. на кат.пар.број 1891 КО Рача, општина Прибој.

Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12.Јануара број 108 канцеларија број 44 почев од 14.07.2016. год. у времену од 11 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 25.07.2016. године.

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.